״יוצרים ברשת - דיבור אחר״
הינו מיזם מקורי של איגוד מפיקי הקולנוע והטלוויזיה בישראל ומיזם "דיבור אחר"' ובחסות Google. הפרויקט נועד לעודד יצירת תוכן רשת מקורי בישראל העוסק בתרבות ובזהות של הקהילות השונות בחברה בישראל מתוך מטרה לקדם היכרות ויצירה משותפת.
תחרות ״יוצרים ברשת״
תחרות המתקיימת זו הפעם הרביעית, ליצירת תכני וידאו מקוריים במיוחד לרשת האינטרנט. המועמדים ישתתפו בשתי סדנאות ייחודיות בהן יחשפו באופן מעמיק לעולם היצירה ברשת בכלל וב- YouTube בפרט וכן לעולם התוכן של מיזם "דיבור אחר" ולאפשרויות להשפיע על החברה בישראל באמצעות הרשת. השתתפות בסדנאות הכרחית על מנת להגיש הצעות במסגרת התחרות.
במה זוכים?
מענקים כספיים בסך כולל של 100,000 ש"ח יחולקו בין הזוכים בתחרות, להפקת התכנים אותם הציעו. התכנים שיופקו יועלו ל-YouTube על ידי היוצר ויחשפו גם כחלק מפעילות מיזם "דיבור אחר".
קול קורא
ציטוט

מה מגישים?

יוצרות ויוצרים מוזמנים להגיש מועמדות להשתתפות בתחרות ״יוצרים ברשת - דיבור אחר״, במסגרתה יוכלו להעלות הצעות המציגות בצורה הטובה ביותר רעיון לסדרת רשת או סרטון ברוח מיזם ״דיבור אחר״. ההצעות יכולות להיות בכל ז׳אנר ובלבד שתוכנן יביא לידי ביטוי את ערכי מיזם "דיבור אחר". הנרשמים יתבקשו להשתתף בשתי סדנאות ייחודיות בהן יחשפו לעולם היצירה ב- YouTube וכן לעולם התוכן של מיזם "דיבור אחר". המשתתפים בשתי הסדנאות יגישו טריילר או פיילוט לסדרת רשת, (או עבודות קודמות המשקפות ועוזרות להבנת ההצעה), לצד הערכה תקציבית והתכנות הפקתית.

מי יכול להגיש מועמדות?

התחרות פתוחה ליוצרי וידאו בכל הז'אנרים, בכפוף לתקנון התחרות, המצוי בכתובת: http://kolnoan.co.il/m4w/Takanon.pdf. בנוסף, זכאים להשתתף בתחרות סטודנטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בתחום הקולנוע ו/או הטלוויזיה ו/או האנימציה ו/או התקשורת ו/או האמנויות. על אף האמור לעיל, יוצרים שאינם עומדים בכל הקריטריונים המפורטים בתקנון, יוכלו להגיש אבל השתתפותם תבחן ע״י ועדה מקצועית שתוקם עבור העניין.

איך משתתפים?

 • נרשמים באמצעות טופס ההרשמה ומאשרים את התקנון.
 • מגיעים לשני מפגשים של ״יוצרים ברשת - דיבור אחר״ שיכללו סדנאות YouTube, "דיבור אחר" והפקה. הסדנאות יתקיימו בתאריכים 6 בדצמבר 2017 ו-18 בדצמבר 2017 (בכפוף לכך שיתכנו שינויים במועדי ומיקום הסדנאות).
 • מגישים טריילר / פיילוט לפרויקט / עבודה קודמת שרוצים לפתח.
 • מחכים להודעה על ההצעות הזוכות.
 • הפרוייקטים שייבחרו מקבלים מענק ויוצאים להמשך הפקה.
 • מעלים את התוכן שהופק לערוץ הYouTube של היוצר.

מתי?

מועד הסדנה הראשונה: 6.12.17
מועד הסדנה השנייה: 18.12.17
מועד אחרון להגשה: 1.2.18
בחירת הזוכים: 1.3.18
מועד פרסום הסרטונים בערוץ הYouTube של היוצר : 1.7.18

במה זוכים?

מענקים כספיים בסך כולל של 100,000 שקל יחולקו בין הזוכים בתחרות עבור הפקת התכנים אותם הציעו. המענקים יחולקו לפי שיקול דעתם המקצועית והבלעדי של צוות הלקטורים ועל פי הקריטריונים שנקבעו ברוח הפרויקט.

איך מגישים?

נרשמים בטופס ההרשמה בכתובת: https://goo.gl/forms/c2YCyAdQmcwjev643. בתום שתי הסדנאות ישלח למשתתפים טופס הגשה. ממלאים את הטופס ומצרפים את הטריילר/פיילוט והצעה כתובה.

מי בוחר?

צוות של לקטורים מקצועיים שיורכב מיוצרים, אנשי תעשיה ואנשי מיזם ״דיבור אחר״ ימיין את ההצעות ויבחר את ההצעות שיקבלו מענקים.

מיזם ״דיבור אחר״

"דיבור אחר" הינו שיתוף פעולה ייחודי בין Google, קרן לאוטמן, מכון שחרית ומיזם 'לחיות יחד' שמשימתו היא להשפיע על השיח המקוון בישראל באמצעות יצירה ועידוד יוזמות חדשות במרחב הדיגיטלי המקדמות שותפות בין הקהילות השונות בחברה בישראל, מתוך כבוד והערכה לתרבות ולזהות של אותן קהילות.

מה הכוונה ל "דיבור אחר" בהקשר של היצירה?

 • הגיוון בחברה הישראלית: על היצירה לעסוק בזהויות והקהילות השונות המרכיבות את החברה בישראל, כל קהילה בנפרד או המפגש בין הקהילות השונות והדינמיקה ביניהן.
 • תרבות היא נכס, זהות היא ידע - המגוון החברתי תרבותי של ישראל יכול להוות מקור לגאווה ולא לפחד, לחוסן ולא לחולשה, ליציבות ולא לשבריריות, לנכס ולא לנטל. לשם כך דרושים חיבורים וגשרים בין קהילות.
 • הרשת כמקור להשפעה: אנחנו מאמינים שהרשת היא מקום מדהים לספר את הסיפור של כולנו, לדבר על הכאב, להתווכח, לחלוק ולהסכים אך גם להכיר ולחפש את הדרך ליצור יחד.

ציטוט
קול קורא

מה מגישים?

יוצרות ויוצרים מוזמנים להגיש מועמדות להשתתפות בתחרות ״יוצרים ברשת - דיבור אחר״, במסגרתה יוכלו להעלות הצעות המציגות בצורה הטובה ביותר רעיון לסדרת רשת או סרטון ברוח מיזם ״דיבור אחר״. ההצעות יכולות להיות בכל ז׳אנר ובלבד שתוכנן יביא לידי ביטוי את ערכי מיזם "דיבור אחר". הנרשמים יתבקשו להשתתף בשתי סדנאות ייחודיות בהן יחשפו לעולם היצירה ב- YouTube וכן לעולם התוכן של מיזם "דיבור אחר". המשתתפים בשתי הסדנאות יגישו טריילר או פיילוט לסדרת רשת, (או עבודות קודמות המשקפות ועוזרות להבנת ההצעה), לצד הערכה תקציבית והתכנות הפקתית.

מי יכול להגיש מועמדות?

התחרות פתוחה ליוצרי וידאו בכל הז'אנרים, בכפוף לתקנון התחרות, המצוי בכתובת: http://kolnoan.co.il/m4w/Takanon.pdf. בנוסף, זכאים להשתתף בתחרות סטודנטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בתחום הקולנוע ו/או הטלוויזיה ו/או האנימציה ו/או התקשורת ו/או האמנויות. על אף האמור לעיל, יוצרים שאינם עומדים בכל הקריטריונים המפורטים בתקנון, יוכלו להגיש אבל השתתפותם תבחן ע״י ועדה מקצועית שתוקם עבור העניין.

איך משתתפים?

 • נרשמים באמצעות טופס ההרשמה ומאשרים את התקנון.
 • מגיעים לשני מפגשים של ״יוצרים ברשת - דיבור אחר״ שיכללו סדנאות YouTube, "דיבור אחר" והפקה. הסדנאות יתקיימו בתאריכים 6 בדצמבר 2017 ו-18 בדצמבר 2017 (בכפוף לכך שיתכנו שינויים במועדי ומיקום הסדנאות).
 • מגישים טריילר / פיילוט לפרויקט / עבודה קודמת שרוצים לפתח.
 • מחכים להודעה על ההצעות הזוכות.
 • הפרוייקטים שייבחרו מקבלים מענק ויוצאים להמשך הפקה.
 • מעלים את התוכן שהופק לערוץ הYouTube של היוצר.

מתי?

מועד הסדנה הראשונה: 6.12.17
מועד הסדנה השנייה: 18.12.17
מועד אחרון להגשה: 1.2.18
בחירת הזוכים: 1.3.18
מועד פרסום הסרטונים בערוץ הYouTube של היוצר : 1.7.18

במה זוכים?

מענקים כספיים בסך כולל של 100,000 שקל יחולקו בין הזוכים בתחרות עבור הפקת התכנים אותם הציעו. המענקים יחולקו לפי שיקול דעתם המקצועית והבלעדי של צוות הלקטורים ועל פי הקריטריונים שנקבעו ברוח הפרויקט.

איך מגישים?

נרשמים בטופס ההרשמה בכתובת: https://goo.gl/forms/c2YCyAdQmcwjev643. בתום שתי הסדנאות ישלח למשתתפים טופס הגשה. ממלאים את הטופס ומצרפים את הטריילר/פיילוט והצעה כתובה.

מי בוחר?

צוות של לקטורים מקצועיים שיורכב מיוצרים, אנשי תעשיה ואנשי מיזם ״דיבור אחר״ ימיין את ההצעות ויבחר את ההצעות שיקבלו מענקים.

מיזם ״דיבור אחר״

"דיבור אחר" הינו שיתוף פעולה ייחודי בין Google, קרן לאוטמן, מכון שחרית ומיזם 'לחיות יחד' שמשימתו היא להשפיע על השיח המקוון בישראל באמצעות יצירה ועידוד יוזמות חדשות במרחב הדיגיטלי המקדמות שותפות בין הקהילות השונות בחברה בישראל, מתוך כבוד והערכה לתרבות ולזהות של אותן קהילות.

מה הכוונה ל "דיבור אחר" בהקשר של היצירה?

 • הגיוון בחברה הישראלית: על היצירה לעסוק בזהויות והקהילות השונות המרכיבות את החברה בישראל, כל קהילה בנפרד או המפגש בין הקהילות השונות והדינמיקה ביניהן.
 • תרבות היא נכס, זהות היא ידע - המגוון החברתי תרבותי של ישראל יכול להוות מקור לגאווה ולא לפחד, לחוסן ולא לחולשה, ליציבות ולא לשבריריות, לנכס ולא לנטל. לשם כך דרושים חיבורים וגשרים בין קהילות.
 • הרשת כמקור להשפעה: אנחנו מאמינים שהרשת היא מקום מדהים לספר את הסיפור של כולנו, לדבר על הכאב, להתווכח, לחלוק ולהסכים אך גם להכיר ולחפש את הדרך ליצור יחד.