החזר מס

מהו החזר מס שבח וכיצד תעשו זאת

החזר מס שבח Min

שתפו למשפחה וחברים
שגם הם יוכלו להנות מקריאת הכתבה

החזר מס שבח הוא החזר של מס שבח ששילמת בעבר על דירה אשר שימשה למחייה מעל תקופת זמן של שנה ושמונה חודשים. מס הכנסה לא ישלח לכם המחאה עבור החזר מס רווחי הון שלכם. במקום זאת, הם יקטין את חשבון המס שלכם בסכום ההחזר שלכם.

מה זה החזר מס שבח

בהמשך לפסקה הקודמת, החזר מס שבח הוא החזר מסים ששולמו על מכירת השקעה שהוחזקה למעלה משנה.

הטבת מס על החזר מס שבח היא הטבה שמשקיעים יכולים לנצל כאשר הם מוכרים נכס, כגון מניות, אג"ח או נדל"ן. משקיעים יכולים לממש את הרווחים שלהם ולשלם מסים נמוכים יותר אם הם מחזיקים בהשקעותיהם במשך יותר משנה אחת.

מס הכנסה רואה בנכסים אלה נכסי הון לטווח ארוך ומציע שיעור מס נמוך משמעותית ממס רווחי הון לטווח קצר.

התנאים להגשת החזר מס שבח

החזרי מס שבח הם סוג של החזרי מס שניתן לנישומים, שנגרמו להפסדים בנכסי ההון שלהם. הוא מחושב על ידי ניכוי הפסד ההון מסך רווח ההון.

בנוסף הוא יכול לדרוש על ידי יחיד על מכירת נכס או מניות, הנחשבים כהשקעה לטווח ארוך ולא כמסחר לטווח קצר.

על מנת לתבוע החזרי מס שבח, יש למלא טופס 3115, אותו יש להגיש ל-IRS תוך שנתיים לאחר מכירת הנכס.

קריטריון הזכאות לתביעת החזרי מס שבח הם:

  • הנישום היה צריך לבצע כמה עסקאות במהלך השנה עם נכס המתאים להשקעות לטווח ארוך.
  • הנישום לא היה צריך למכור כל נכס אחר במהלך שנה זו המזכה בהשקעות לטווח ארוך.
  • הנישום צריך להגיש טופס 3115 בתוך שנתיים לאחר מכן.

תפריט נגישות אתר